Las cookies nos ayudan a ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso de cookies.

Editorial Cuvillier

Publicaciones, tesis doctorales, capacitaciónes para acceder a una cátedra de universidad & prospectos.
Su editorial internacional especializado en ciencias y economia

Editorial Cuvillier

De En Es
Góp Nhặt Dông Dài

Impresion
EUR 32,00 EUR 30,40

E-Book
EUR 22,40

Góp Nhặt Dông Dài (Tienda española)

Hanh Nghi Bui (Autor)

Previo

Indice, Datei (53 KB)
Lectura de prueba, Datei (130 KB)

ISBN-10 (Impresion) 3867277176
ISBN-13 (Impresion) 9783867277174
ISBN-13 (E-Book) 9783736927179
Idioma Deutsch
Numero de paginas 236
Edicion 1 Aufl.
Volumen 0
Lugar de publicacion Göttingen
Fecha de publicacion 27.08.2008
Clasificacion simple Libro de divulgacion
Area Sociología
Descripcion

“Góp Nhặt Dông Dài“ đề cập đến một số vấn
đề từ văn chương đến chính trị, từ kinh tế đến
tài chánh, qua đó hiện rõ lòng thiết tha với tiền
đồ dân tộc, với những vấn đề lớn cuả đất nước
và những vấn đề muôn thuở của con người.

Ðọc các bài trong sách này độc giả sẽ có cảm
tưởng như đang nghe một nốt nhạc trong bản
đại hoà tấu của đồng hương trên toàn thế giới
lên án cường quyền bạo ngược, trình bày niềm
khát vọng dân chủ với những hoài bão và ưu tư
về phồn thịnh quốc gia và hạnh phúc dân tộc.