Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Cuvillier Verlag

Publications, Dissertations, Habilitations & Brochures.
International Specialist Publishing House for Science and Economy

Cuvillier Verlag

De En Es
Góp Nhặt Dông Dài

Hard Copy
EUR 32.00 EUR 30.40

E-book
EUR 22.40

Góp Nhặt Dông Dài (English shop)

Hanh Nghi Bui (Author)

Preview

Table of Contents, Datei (53 KB)
Extract, Datei (130 KB)

ISBN-13 (Printausgabe) 3867277176
ISBN-13 (Hard Copy) 9783867277174
ISBN-13 (eBook) 9783736927179
Language Alemán
Page Number 236
Edition 1 Aufl.
Volume 0
Publication Place Göttingen
Publication Date 2008-08-27
General Categorization Non-Fiction
Departments Sociology
Description

“Góp Nhặt Dông Dài“ đề cập đến một số vấn
đề từ văn chương đến chính trị, từ kinh tế đến
tài chánh, qua đó hiện rõ lòng thiết tha với tiền
đồ dân tộc, với những vấn đề lớn cuả đất nước
và những vấn đề muôn thuở của con người.

Ðọc các bài trong sách này độc giả sẽ có cảm
tưởng như đang nghe một nốt nhạc trong bản
đại hoà tấu của đồng hương trên toàn thế giới
lên án cường quyền bạo ngược, trình bày niềm
khát vọng dân chủ với những hoài bão và ưu tư
về phồn thịnh quốc gia và hạnh phúc dân tộc.