Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Dienste. Durch die Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen.

Cuvillier Verlag

33 Jahre Kompetenz im wissenschaftlichen Publizieren
Internationaler Fachverlag für Wissenschaft und Wirtschaft

Cuvillier Verlag

De En Es
Góp Nhặt Dông Dài

Printausgabe
EUR 32,00 EUR 30,40

E-Book
EUR 22,40

Góp Nhặt Dông Dài

Hanh Nghi Bui (Autor)

Vorschau

Inhaltsverzeichnis, Datei (53 KB)
Leseprobe, Datei (130 KB)

ISBN-13 (Printausgabe) 3867277176
ISBN-13 (Printausgabe) 9783867277174
ISBN-13 (E-Book) 9783736927179
Sprache Deutsch
Seitenanzahl 236
Auflage 1 Aufl.
Band 0
Erscheinungsort Göttingen
Erscheinungsdatum 27.08.2008
Allgemeine Einordnung Sachbuch
Fachbereiche Soziologie
Beschreibung

“Góp Nhặt Dông Dài“ đề cập đến một số vấn
đề từ văn chương đến chính trị, từ kinh tế đến
tài chánh, qua đó hiện rõ lòng thiết tha với tiền
đồ dân tộc, với những vấn đề lớn cuả đất nước
và những vấn đề muôn thuở của con người.

Ðọc các bài trong sách này độc giả sẽ có cảm
tưởng như đang nghe một nốt nhạc trong bản
đại hoà tấu của đồng hương trên toàn thế giới
lên án cường quyền bạo ngược, trình bày niềm
khát vọng dân chủ với những hoài bão và ưu tư
về phồn thịnh quốc gia và hạnh phúc dân tộc.